Bokstäver formar ord som formar meningar som formar text …